10 biểu tượng khuôn mặt thú vị đến từ bàn phím máy tính

1. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Image

2. 🙂

Image

3. @(^_^)@

Image

4. =_=

Image

5. ಠ_ಠ

Image

6. (~_^)

Image

7. [‘ᴥ’]

Image

8. =^.^=

Image

9. <(-_-)>

Image

10. (>’-‘)>

Image

DVD

Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 17 tháng 2 năm 2014

Advertisements